Join Our WhatsApp Group!

Saiko no Obahan Nakajima Haruko 2 (2022) Episode 1

Saiko no Obahan Nakajima Haruko 2 (2022) Episode 1

Saiko no Obahan Nakajima Haruko 2 (2022) Episode 1
Saiko no Obahan Nakajima Haruko 2 (2022) Episode 1
 • Drama: Saiko no Obahan Nakajima Haruko 2
 • Native Title: 最高のオバハン中島ハルコ2
 • Also Known As: 最高のオバハン2
 • Country: Japan
 • Episodes: 10
 • Aired: Oct 8, 2022 – Dec 10, 2022
 • Aired On: Saturday
 • Original Network: Fuji TV, Tokai TV
 • Duration: 55 min.
 • Director: Kaneko Yoshikazu
 • Screenwriter: Nishiogi Yumie
 • Main Role: Daichi Mao, Matsumoto Marika
 • Support Role: Goda Masash, Warabino Tomoya, Konno Hiroki, Sano Shiro, Iida Kisuke

Leave a Comment